Chirologie.jouwweb.nl
Welkom » Artikelen over handlezen » Verschil tussen Salomonring en Sympathiering

Verschil tussen Salomonring en Sympathiering

Tertiaire en quartaire lijnen, die in de Emotionele Zone liggen (het gebied onder de vingers en boven de Hartlijn), hebben invloed op de eigenschappen van de vingerbergen waarop ze liggen.

Ze kunnen de kwaliteiten ervan versterken of verzwakken. Deze lijnen maken zichtbaar hoe wij ons emotioneel en spiritueel hebben ontwikkeld. Ze kunnen snel veranderen en komen lang niet in iedere hand voor.

 

1) Salomonring is een gebogen lijn onder de vingerwortellijn van de Jupitervinger (wijsvinger) op de Jupiterberg (berg onder je wijsvinger).

2) Sympathiering is een diagonale lijn op de Jupiterberg (berg onder de wijsvinger).

 

Salomonring (1)
[Gebogen lijntje net onder de vingerwortellijn.]

Groot psychologisch beoordelingsvermogen.
Deze ring symboliseert de wijsheid van koning Salomo en is dan ook het teken van een buitengewone wijsheid. Mensen met deze ring hebben grote interesse in filosofie of in rechten. Ze hebben talent voor diverse takken van de wetenschap en kunnen zich vaak tot een leidend figuur ontwikkelen. Ook hebben ze, bewust of onbewust, een groot psychologisch beoordelings- en invoelingsvermogen. Ze dragen onbaatzuchtige liefde uit (geestelijk) en kunnen spiritueel leraar, therapeut, psycholoog of genezer zijn.

Voor het goed tot z’n recht kunnen laten komen van de specifieke eigenschappen moet de Jupitervinger wel recht zijn en de Jupiterberg goed ontwikkeld.
Bij een onontwikkelde Jupitervinger en berg kan men bij dubieuze zaakjes betrokken worden waardoor men in de problemen kan komen.

De opgehoopte energie kan ook negatief gebruikt worden wat kan leiden tot egoïsme.

• Dubbele ring : Uitzonderlijke intelligentie.
• Diepe ring : Succesvolle loopbaan
• Lage ligging : Draagt ook fysiek onbaatzuchtige liefde uit en wil zijn vermogen op een fysieke manier uiten bijvoorbeeld als fysiotherapeut of masseur.

Sympathiering (2)
[Recht, enigszins diagonaal lopend lijntje, wat lager onder de vingerwortellijn.]

De gave om in de psyche van anderen mee te voelen.
Mensen met deze ring hebben de gave om op een onbaatzuchtige manier het lijden van andere mensen te verzachten, zowel geestelijk als fysiek. Ook hebben zij de gave om mensen te begrijpen en hebben ze psychologisch inzicht en invoelingsvermogen. Dit komt vooral te pas in functies waarbij ze met mensen te maken hebt, zoals sociaal werker, therapeut, psycholoog of adviseur. Daarnaast wijst het op het vermogen om te kunnen onderwijzen. Verder hebben ze een diepe verbondenheid met mens en natuur en kunnen ze met de natuur "praten" (boer, tuinman).

Bij negatief gebruik van de spirituele energieën kunnen deze mensen enigszins egoïstisch worden. Ze willen dan hun zorgen, zwaktes niet met anderen delen of hen in vertrouwen nemen. Vaak zijn ze zeer gesloten en te trots om zich te laten kennen. Voor anderen zijn zij goede luisteraars maar voor zichzelf niet en kunnen daardoor in stilte lijden.

 

Note:  Deze lijntjes worden door sommige controle-lijntjes genoemd.  De eigenschappen zouden dan zijn, dat iemand altijd de macht wilt hebben. Had hij er twee dan zou zo iemand meer willen presteren dan dat hij aan kan. Deze eigenschappen slaan eerder op een traliewerk op de Jupiterberg (waarschijnlijk is dit een verkeerde vertaling).

Jupiterkruis
[Dit wordt gevormd door de Sympathiering en een tak vanuit het begin van de Hoofdlijn naar de Jupiterberg.]

Het Jupiterkruis wijst op een bijzonder psychologisch inzicht waardoor je je in de gedachten en beweegredenen van anderen kunt verplaatsen. Je voelt met mensen mee en kunt hen helpen.

 

 

 

Wil je de kwaliteit van de ringen weten zie blz 355 boek Universele Handleeskunde