Chirologie.jouwweb.nl
Welkom » Artikelen over handlezen » Verschil tussen 2e Levenslijn en Angstlijn

Verschil tussen 2e Levenslijn en Angstlijn

 1. Een 2e of dubbele Levenslijn loopt parallel langs de Levenslijn en kan zowel kort als lang zijn.
 2. Een Angstlijn loopt meer over de Venusberg en raakt altijd aan het begin de Levenslijn. De Angstlijn kan zowel verticaal als schuin naar beneden lopen 

Dubbele of 2e Levenslijn

[Deze lijn loopt parallel langs de Levenslijn en kan kort of lang zijn.]

Kenmerken: Ondernemingslust, actief, volhardend, weerstand en luxe.

 

De dubbele Levenslijn wordt ook wel Venuslijn genoemd en komt regelmatig voor. Deze lijn versterk de eigenschappen van de Levenslijn, zeker als deze kort is of niet duidelijk genoeg is.

 

De dubbele Levenslijn laat zien dat je actief bent, ondernemingslust, doorzettingsvermogen hebt en ook dat je een goede weerstandsvermogen hebt.

 

 • Een goed gevormde lijn duidt op een goede constitutie en goed weerstandsvermogen.
 • Een lange lijn lang duidt op de behoefte aan luxe.
 • In combinatie met een brede, rode Levenslijn duidt het op een opvliegend karakter en onbesuisdheid. (Is er een grote ruimte tussen Levens- en Hoofdlijn dan is dit sterker.)
 • In combinatie met een korte Levenslijn wijst deze lijn op extra energie en bescherming.

 

Korte Levenslijn met nieuwe lange Levenslijn

Het komt voor dat een Levenslijn kort is, maar dat er een eindje verder - vanuit de Hoofdlijn - weer een nieuwe Levenslijn begint, die veel ruimer om de Venusberg loopt.

Of dat een Levenslijn een smalle cirkel vormt zodat de Venusberg te klein wordt en ook een nieuwe Levenslijn ontstaat met een ruimere cirkel om de Venusberg.

 

Deze nieuwe Levenslijn is lang met de Hoofdlijn gebonden en heeft de eigenschappen van een lang gebonden Levenslijn. De 'korte Levenslijn’ krijgt daarbij ook de eigenschappen van een 2e Levenslijn of Venuslijn. 

Het ontstaan van de nieuwe Levenslijn zegt dat je voor een andere levenswijze gekozen hebt die je meer voldoening geeft en die je horizon verbreed heeft. Het wijst ook op meer levensvreugde als ook meer vitaliteit en weerstandsvermogen.

 

Wil je meer weten over deze lijnen?

zie boek Universele Handleeskunde 2014.

Angstlijn

[De Angstlijn loopt op de Venusberg, het begin raakt altijd de Levenslijn en kan zowel verticaal als schuin naar beneden lopen.]

Kenmerken: Ideële levensangst, schuldgevoel, zorgen, fobieën, aanleg voor dwangneurose, conflicten. 

 

De Angstlijn komt vaak voor en laat inderdaad zien dat je last van ideële angsten hebt. Deze hebben te maken met ervaringen (zie diepe ervaringslijn) in de periode, die voorafging aan de leeftijd waarop deze lijn begint, en waardoor je onevenwichtig werd. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor je motivatie en er kunnen daardoor schuldgevoelens ontstaan. “Oude gevoelens geven nieuwe reacties.” Door je verdrongen angsten laat je je makkelijk emotioneel chanteren en domineren waardoor er conflicten kunnen ontstaan.

 

De Angstlijn wijst op het volgende:

 

 • Levensangst

Je bent onbewust bang het leven - ideëel of materieel - niet aan te kunnen. Het gaat hierbij om een levensangst die moeilijk te omschrijven is en die je gevoel voor eigenwaarde aantast. Je voelt je onzeker en gelooft het als anderen vinden dat er iets mis met je is, ook al is dat niet zo. Je hebt last van een verdrongen angst of een fobie.

 • Zorgen

Je maakt je zorgen over je eigen leven en/of gezondheid maar ook ben je bezorgd over je kinderen. Je identificeert je sterk met de zorgen, noden, eisen en meningen van anderen. Hierdoor kun je je te veel bij hen betrokken voelen en wil je hen helpen. Het kan zijn dat je je teveel aan hen aanpast waardoor je emotioneel van hen afhankelijk wordt. Dit heeft tot gevolg dat het je moeite kost je eigen leven te leiden. Je kunt je zelfs door hen laten overheersen omdat je onbewust bang bent.

 • Verdrongen angsten

Het gedrag dat hierbij hoort is:

 • Angst voor afkeuring, voor woede, harde stem, niet meer aardig gevonden worden.
 • Angst om afgewezen of gestraft of verlaten te worden.
 • Wil mensen tevreden stellen, neemt te veel verantwoordelijkheden en zorg op zich.
 • Aan iemand verschuldigd voelen (“heeft zoveel voor mij gedaan dat ik geen nee kan zeggen”); schuldig voelen als je iets niet wil of doet.
 • Egoïstisch, liefdeloos, hebzuchtig of gemeen te voelen als je iets anders wil.
 • Verplicht te voelen om excuses aanbieden zonder dat je iets fouts hebt gedaan
 • Aan de wil van een ander te onderwerpen waardoor je je makkelijk emotioneel laat chanteren en domineren.

Stopt deze lijn of wordt deze dunner dan duidt dat erop dat je eruit gegroeid bent en zorgelozer en evenwichtiger bent geworden.

 

Soms kan er een verwarring ontstaan van; is dit nu een Angstlijn of dubbele Levenslijn? 

Meestal is de oorzaak wel te zien.

* Ligt er bij het beginpunt van de Angstlijn een Ervaringslijn of een aftakking van de Hartlijn die op dezelfde leeftijd de Levens- of Hoofdlijn aanraakt?

* Vormen de Ervaringslijnen met de Angstlijn hokjes naast de binnenkant van de Levenslijn?

Zo ja, dan is het een Angstlijn.

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb